Η εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ έχει ως σκοπό την αναχαίτιση της πανδημίας COVID19 στην Κύπρο μέσω της διευκόλυνσης της ανίχνευσης των μολυσμένων ασθενών και την επιτάχυνση της ανάληψης δράσης. Η κύρια φιλοσοφία περιγράφεται στις ακόλουθες τρεις φάσεις:

Φάση 1:

Ο χρήστης ξεκινά την καταγραφή της θέσης του μέσω GPS. Όλες οι πληροφορίες παραμένουν στη συσκευή, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του χρήστη:

Φάση 2:

Ας πούμε για παράδειγμα ότι ο χρήστης έχει διαγνωσθεί θετικός/ή στον COVID-19. Αν θέλει, οικειοθελώς, μοιράζεται τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης των κινήσεων του/της τις δύο τελευταίες εβδομάδες με τον/την επιδημιολόγο του κράτους:

Φάση 3:

Ο/Η επιδημιολόγος ελέγχει αυτές τις πληροφορίες και αναλαμβάνει δράση, π.χ. για να εκκενωθούν περιοχές, να απολυμανθούν χώροι ή να ενημερωθούν οι πολίτες που ήταν σε στενή επαφή με τον/την ασθενή. Εάν επιθυμεί ο/η ασθενής, οι γεωγραφικές θέσεις των κινήσεων του/της αποθηκεύονται ανώνυμα στη βάση δεδομένων του ΙΧΝΗΛΑΤΗ. Ασφαλώς, οι πληροφορίες σχετικά με την κατοικία του/της ασθενούς και τυχόν πιθανά ίχνη αναγνώρισης διαγράφονται:

Ελληνικά
English Türkçe Ελληνικά